Skip to main content

Pressemelding

En ny fiskehall, i mulig kombinasjon med en eller flere cafe/restauranter, skal nå realiseres i et nytt samarbeid mellom Trondheim Havn, Koteng Eiendom og E.C. Dahls Eiendom.

Den historisk betydningsfulle eiendommen i enden av Munkegaten eies av Trondheim Havn. Det har vært allmenning i Ravnkloa siden før 1700-tallet og fisketorg siden sent på 1800-tallet. Dagens fiskehall ble oppført på slutten av 1990-tallet. I tillegg til eiendommen i Ravnkloa, forvalter Trondheim Havn også Vestre Kanal og ulike eiendommer rundt, samt kaier i området. Ravnklo-kaiene benyttes av blant andre Munkholmbåtene og NTNUs nye autonome og elektriske ferge milliAmpere II. I tillegg brukes Ravnklo-kaiene som anløpssted for kongefamilien når de ankommer Trondheim sjøveien og benytter kongesjaluppen.

«Nye byggtekniske krav til blant annet ventilasjon og kjølemedium gjør at fiskehallen slik den fremstår i dag ikke kan benyttes til formålet uten betydelige investeringer. Dette gir muligheter for å tenke nytt. Vi ønsker derfor å utvikle en ny fiskehall som også vil kunne romme flere andre funksjoner», forklarer havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

 

Nytt samarbeidsselskap ser dagens lys
Prosjektet i Ravnkloa skal realiseres gjennom et nytt selskap som vil bli eid av Trondheim Havn, Koteng Eiendom og E.C Dahls Eiendom. «Koteng Eiendom og E.C. Dahls Eiendom har lang erfaring med utvikling av handels- og sentrumseiendommer i Trondheim, der vår eiendomskompetanse primært ligger innen havne- og industrieiendom. Sammen utfyller vi hverandre godt kompetansemessig og gjennom tidligere samarbeid og prosjekter kjenner vi hverandre godt. Det er alltid et godt sted å starte», sier Kusslid.

 

Fiskehall og serveringssteder
Fiskeutsalget har de siste tiårene ikke vært nok til å tiltrekke et tilstrekkelig kundegrunnlag, og Ravnkloa er ikke lengre et naturlig sted å besøke og oppleve når man er på bytur. Nå er det kun Munkholmbåtene igjen.

«Vi er derfor nødt til å tenke nytt og ambisiøst om vi igjen skal gjøre Ravnkloa til en attraktiv møteplass og handelssted for sjømat. Det er nødvendig både å styrke attraksjonsverdien knyttet til selve fiskehallen, og å legge til rette for at Ravnkloa blir et mer naturlig sted å ferdes» sier Svein Erik Nordbotten i E.C.Dahls Eiendom.

«Gjennom dette samarbeidet vil vi sørge for å gjøre en grundig jobb med å utforme nye planer for Ravnkloa, både det bygningsmessige og innholdet. Fiskehallen bør utvides med flere serveringssteder, og byrommet bør tas i bruk til markedsfunksjoner og uteservering. Bygget bør også kunne utvikles til å bli en attraksjon i seg selv. Ettersom båttrafikken har fått mindre betydning, er ikke Ravnkloa lengre et naturlig knutepunkt, og stedet er blitt en omveg for de fleste som bruker Midtbyen. Gangtrafikken i Ravnkloa og nedre del av Munkegata er ytterligere redusert de siste årene etter at kollektivterminalen ble flyttet til Prinsenkrysset.

Vi vil derfor også benytte anledningen til å oppfordre Trondheim kommune til å løfte fram igjen planene for ei ny gangbru over kanalen i Ravnkloa, som lenge har vært et prosjekt i Miljøpakken. Ei ny bru på østsiden av Ravnkloløpet vil gi en kort og naturlig gang- og sykkelforbindelse til Midtbyen fra Sentralstasjonen, viktige publikumsfunksjoner og mange arbeidsplasser på Brattøra. En ny gangbru over Kanalen vil sørge for Ravnkloa igjen kan bli et naturlig møtested i byen, og samtidig gi Munkegata et løft som byens viktigste hovedgate, sier Nordbotten.

 

Midlertidig bruk
«Vi vil straks ta fatt på oppgaven med både byggeplaner og innhold. Utvikling av Ravnkloa vil være av stor betydning for vitalisering av Midtbyen, og det er ønskelig med en tett dialog med Trondheim kommune. Det forventes også at prosjektet vil ha allmenn interesse, og det er naturlig at det gjennomføres en arkitektkonkurranse som et første steg. Dersom det kreves reguleringsplan, vil vi umiddelbart starte arbeidet med dette», sier Ivar Koteng i Koteng Eiendom.

«Parallelt med planarbeidet vil vi arbeide med innholdet og løsninger for ny drift. Vi ønsker også å legge til rette for midlertidig bruk som kan sørge for å holde aktiviteten i området i gang i påvente av bygningsmessige endringer. Dette kan være utsalg, marked, servering og festivaler, gjerne knyttet til Ravnkloas historiske funksjon som fiskemarked og møtested. Vi ønsker derfor også å komme i kontakt med ulike aktører som kan tenke seg å benytte dagens lokaler», sier Koteng.