Skip to main content

Ledige lokaler

Midlertidig bruk

Parallelt med planarbeidet vil vi arbeide med innholdet og løsninger for ny drift. Vi ønsker også å legge til rette for midlertidig bruk som kan sørge for å holde aktiviteten i området i gang i påvente av bygningsmessige endringer. Dette kan være utsalg, marked, servering og festivaler, gjerne knyttet til Ravnkloas historiske funksjon som fiskemarked og møtested.

Kontakt oss

Langsiktig leietaker

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som ønsker å bli leietaker av Ravnkloa på lang sikt.

Kontakt oss