Skip to main content

Arkitektenes forslag

Arkitektenes forslag

Vi har gjennomført paralelloppdrag hvor disse fire arkitektene var invitert: Bergersen Arkitekter, Askim/Lantto og Key Arkitekter, HUS Arkitekter og Pir2. Juryen har gjort sin vurdering og du kan lese tilbakemeldingen her.

Askim/Lantto og Key Arkitekter

HUS
Arkitekter

PIR2
Arkitekter

Juryens tilbakemelding

Juryen mener forslagene fra Pir 2 og Askim/Lantto/Key Arkitekter begge kan være gode utgangspunkt for videre utvikling av prosjektet. Begge svarer godt på vurderingskriteriene, og har på hver sin måte gitt viktige bidrag til det videre arbeidet.

Les juryens tilbakemelding

Mål med parallelloppdrag

Målet med parallelloppdraget er å få belyst ulike arkitektoniske konsepter og grep som viser hvordan en ny fiskehall i Ravnkloa kan utvikles til igjen å bli en attraktiv og pulserende møteplass i Midtbyen.

Les mer

Bygget bør ha et klart og slående arkitektonisk uttrykk og bli en attraksjon i seg selv. Samtidig må form og uttrykk bygge opp under stedets viktige historiske betydning, og hensynta det verdifulle kulturmiljøet det er en del av.

Innholdet i den nye bygningen skal, ved å legge gode rammer for salg og servering, bygge opp rundt Ravnkloas tradisjon som en markedsplass for mat.

Det er viktig at bygget bidrar til å skape liv og aktivitet i byrommet på dag- og kveldstid hele året. Kvalitetene som ligger i nærheten til vannet og utsikten mot fjorden skal styrkes

Spørsmål om parallelloppdrag

Bakgrunn for parallelloppdrag

Ravnkloa har vært stedet for fisk- og torghandel i flere hundre år. Så lenge handelen foregikk fra lokale båter var allmenningen i enden av byens paradegate en viktig havn og pulserende møteplass. Ravnkloa er en av Trondheim store severdigheter, og viktig for byens identitet.

Les mer

Fiskeutsalget har de siste tiårene ikke vært nok til å tiltrekke et tilstrekkelig kundegrunnlag. I dag går ingen naturlige ferdselsårer gjennom allmenningen. Den eneste båttrafikken av betydning, er Munkholmbåtene som drives i sommerhalvåret. Handelen har sitt tyngdepunkt på Torvet, i Nordre gate, Thomas Angells gate og østre del av Olav Tryggvasons gate. Gangtrafikken i nedre del av Munkegata er ytterligere redusert de siste årene etter at kollektivterminalen ble flyttet til Prinsenkrysset. Ravnkloa har blitt en omveg og en utkant for de fleste som bruker Midtbyen.

Det må derfor gjøres grep som kan sikre ny og bærekraftig drift av fiskemarkedet på lang sikt. Det er nødvendig både å styrke attraksjonsverdien, og å legge til rette for at byrommet blir et mer naturlig sted å ferdes.

Nye byggtekniske krav gjør at fiskehallen, slik den framstår i dag, ikke kan benyttes til formålet uten betydelige investeringer. Dette gir muligheter for å tenke nytt. Trondheim Havn har derfor inngått samarbeid med Koteng Eiendom og E.C. Dahls Eiendom for å utvikle en ny fiskehall som kan romme flere funksjoner. Parallelloppdraget er første fase i planleggingen av den nye fiskehallen.

Forslagene stilles ut i Ravnkloa