Skip to main content

Nye Ravnkloa

Fiskehall og møtested

Ravnkloa skal igjen bli en møteplass i byen. Her skal det etableres ny fiskehall i kombinasjon med en eller flere serveringssteder. Nye Ravnkloa skal realiseres i et samarbeid mellom Trondheim Havn, E.C.Dahls Eiendom og Koteng Eiendom

Arkitektenes forslag

Disse Fire arkitektkontor er invitert til å delta i et parallelloppdrag, hvor resultatet skal danne grunnlaget for en ny reguleringsplan på eiendommen. Deltakerne er Askim/Lantto og Key Arkitekter, Bergersen Arkitekter,  HUS Arkitekter og Pir 2.

Juryen mener forslagene fra Pir 2 og Askim/Lantto/Key Arkitekter begge kan være gode utgangspunkt for videre utvikling av prosjektet. Begge svarer godt på vurderingskriteriene, og har på hver sin måte gitt viktige bidrag til det videre arbeidet.
Juryen har gjort sin vurdering og den kan du lese  her

Les mer om arkitektenes forslag.

Ledige lokaler - midlertidig bruk

Parallelt med planarbeidet, arbeides det med løsninger for midlertidig bruk av lokalene. Vi ønsker å opprettholde aktiviteten i området, i påvente av bygningsmessige endringer. Vi ønsker at aktiviteten i lokalene skal kunne knyttes til Ravnkloas historiske funksjon som fiskemarked og møtested. Dette kan være alt fra utslag og marked til servering og festivaler.

Kontakt oss ved interesse.

I enden av paradegata

Ravnkloa ligger ved kanalen nederst i Munkegata, Trondheims paradegate. Ravnklo-kaiene benyttes av blant andre Munkholmbåtene og NTNUs nye autonome- og elektriske ferge milliAmpere II. I tillegg brukes Ravnklo-kaiene som anløpssted for kongefamilien når de ankommer Trondheim sjøveien med Kongesjaluppen «Stjernen».

Stedet og historien

Ravnkloas allmenning har eksistert helt siden 1600-tallet og fisketorget kom sent på 1800-tallet. Dagens fiskehall ble oppført på slutten av 1990-tallet, og har stått uten virksomhet den siste tiden.

Les mer om historien.